هزینه‌ی استفاده از همیان


صندوق قرعه‌کشی

در حال حاضر استفاده از همیان، برای ۱ نوبت قرعه‌کشی رایگان است. پس از گذشت ۱ نوبت، مبلغی هنگام پرداخت سهم به عنوان هزینه‌ی اشتراک دریافت می‌گردد.


هزینه‌ی اشتراکی که شما برای استفاده از خدمات همیان می‌پردازید بسته به میزان مبلغ سهم شما در صندوق به شرح زیر است:

تا سقف ۱ میلیون تومان: ۹۰۰ تومان

از ۱ تا ۲ میلیون تومان: ۱٬۲۰۰ تومان

بیشتر از ۲ میلیون تومان: ۱٬۵۰۰ تومان


صندوق قرض‌الحسنه

در حال حاضر استفاده از صندوق‌های قرض‌الحسنه تا ۱ ماه کاملا رایگان است. پس از ۱ ماه هزینه‌ی اشتراک، بسته به میزان مبلغ واریزی اعضا از ایشان دریافت می‌شود.


هزینه‌ی اشتراکی که اعضا هنگام پرداخت حق عضویت، اقساط و ... پرداخت می‌کنند به شرح زیر است:

تا سقف ۱ میلیون تومان: ۹۰۰ تومان

از ۱ تا ۲ میلیون تومان: ۱٬۲۰۰ تومان

بیشتر از ۲ میلیون تومان: ۱٬۵۰۰ تومان