زمان مطالعه: < 1 دقیقه ...

زمان مطالعه: 5 دقیقه ایجاد صندوق جدید برای ایجاد صندوق جدید بر روی علامت مثبت در سمت راست پایین تصویر کلیک می‌کنیم. همانطور که مشاهده می‌کنید امکان اضافه کردن سه صندوق: ساختمانی، پس‌انداز و قرعه‌کشی وجود دارد. صندوق پس‌انداز پس ...

زمان مطالعه: 5 دقیقه ایجاد صندوق جدید برای ایجاد صندوق جدید بر روی علامت مثبت در سمت راست پایین تصویر کلیک می‌کنیم. همانطور که مشاهده می‌کنید امکان اضافه کردن سه صندوق: ساختمانی، پس‌انداز و قرعه‌کشی وجود دارد. صندوق پس‌انداز پس ...

... ...

... ...

... ...

... ...