صندوق قرعه‌کشی

زمان مطالعه: 3 دقیقه

صندوق قرعه‌کشی

با انتخاب این گزینه با دو گزینه ایجاد صندوق جدید و انتقال صندوق به همیان روبرو می‌شویم. 

اپ مدیریت آنلاین وام‌های قرض الحسنه همیان

پس از انتخاب ایجاد صندوق جدید و وارد کردن اطلاعات اولیه، صندوق شما ایجاد می‌شود و می‌توانید اعضای جدید را به صندوق اضافه کنید.

اپ مدیریت آنلاین وام‌های قرض الحسنه خانگی همیان

بعد از اضافه کردن کاربران و پرداخت آنان صندوق به حالت قرعه‌کشی تغییر پیدا می‌کند.

در حالت قرعه‌کشی شما می‌توانید: قرعه‌کشی خودکار، قرعه‌کشی نیمه‌خودکار و قرعه‌کشی دستی را انتخاب کنید. در قرعه‌کشی خودکار به صورت کاملا خودکار برنده انتخاب می‌شود. قرعه‌کشی نیمه‌خودکار با امکان حذف یک یا چند نفر قرعه‌کشی را انجام می‌دهد. در قرعه‌کشی دستی نیز به صورت کاملا دستی برنده را شما انتخاب می‌کنید.

اپ مدیریت آنلاین وام‌های خانگی همیان

پس از تعیین نتیجه قرعه‌کشی شما می‌توانید با انتخاب پرداخت درون برنامه و یا درگاه بانکی مبلغ را به حساب فرد برنده انتقال دهید.

افزودن عضو جدید به صورت گروهی (خرده سهم): ممکن است شما قصد اضافه کردن کاربر جدیدی را به صندوق داشته باشید که امکان پرداخت اقساط به صورت کامل را ندارد. به طور مثال توان پرداخت نصف مبلغ 1 میلیون تومان را دارد. در قسمت افزودن عضو جدید با انتخاب خرده سهم یک گروه دو نفره تشکیل می‌دهیم. این برای شرایطی است که یک نفر به تنهایی امکان بازپرداخت اقساط را ندارد.

اپلیکیشن مدیریت آنلاین وام‌های قرض الحسنه خانگی همیان

در قسمت اعضا افرادی که بازپرداخت اقساط خود را سر موعد انجام داده‌اند با رنگ سبز رنگ و کسانی که دارای دیرکرد هستند با رنگ قرمز تفکیک شده‌اند.

اپلیکیشن مدیریت وام‌های قرض الحسنه خانگی همیان

انتقال صندوق قرعه‌کشی به همیان: پس از وارد کردن اطلاعاتی شامل: نام صندوق، ارزش هر سهم، نوبت قرعه‌کشی، تعداد نوبت‌های برگزارشده، تعداد وام‌های هر نوبت و سهم هر مدیر صندوق را به همیان انتقال می‌دهیم.

اپلیکیشن وام‌ خانگی همیان

اعضای صندوق را انتخاب و وارد می‌کنیم. پس از آن باید برندگان نوبت‌های قبل را از میان اعضا مشخص کرده و فعال‌سازی صندوق را انتخاب کنیم. ادامه مراحل مانند صندوق قبلی پیش خواهد رفت.