صندوق ساختمانی

زمان مطالعه: 2 دقیقه

صندوق ساختمانی

پس از وارد کردن اطلاعات کلی شامل: نام ساختمان، سررسید شارژ، موجودی اولیه و نوع شارژ صندوق را ایجاد می‌کنیم.

در قسمت نوع شارژ صندوق با سه گزینه ثابت، محاسبه خودکار و تنظیم دستی روبرو هستیم.

تنظیم دستی: در قسمت تنظیم دستی ما باید جزئیاتی مانند مبلغ شارژ ثابت، متغیر، متراژ واحد، تعداد نفرات و بدهی پیشین هر واحد را وارد کنیم.

محاسبه خودکار: با انتخاب محاسبه خودکار مبلغ شارژ پایه، مبلغ شارژ به ازای هر نفر و مبلغ شارژ به ازای هر متر مربع را وارد می‌کنیم و سیستم به صورت خودکار مبلغ شارژ هر واحد را محاسبه می‌کند.

در قسمت صندوق ساختمانی با چهار گزینه واریز، برداشت، انتقال وجه و محاسبه هزینه روبرو هستیم.

واریز: برای پرداخت شارژ ساختمانی و یا هزینه‌های پیش‌بینی نشده به کار می‌رود.

برداشت: کاربرد آن برای برداشت مبلغ صندوق است.

انتقال وجه: برای انتقال مبلغ کاربرد دارد.

محاسبه هزینه: برای محاسبه هزینه‌هایی مانند خرابی آسانسور کاربرد دارد. شما با وارد کردن جزئیاتی مانند مبلغ هزینه، تعداد واحدها و … در قسمت هزینه، مبلغ را برای هر واحد محاسبه خواهد کرد.